کارشناسی تغذیهزمـیـن شنـاسی فـیـلـمـبـرداری

کارشناسی تغذیه
زمـیـن شنـاسی
فـیـلـمـبـرداری

طبق روالِ همیشگیِ شنبه‌ها، در این برنامه نکات موثر در زمینه خودشناسی و کشف‌ استعداد و علائق شغلی مطرح خواهد شد، علاوه بر آن به معرفی مهارت‌های موثر برای انتخاب شغل، کاریابی و ارتقاء شغلی خواهیم پرداخت.
همچنین یحیی محمدی نیا، مدرس و مشاور کسب و کار، اطلاعات لازم برای اشتغال در سه شغل آینده‌دار را ارائه خواهد کرد، مشاغل این هفته: کارشناسی تغذیه ، زمین‌شناسی و فیلمبرداری

شما می‌توانید هر سوال یا نظری مرتبط با موضوعات این هفته دارید را از طریق فرم زیر ارسال کنید تا بررسی و در صورت لزوم در برنامه مطرح شود.